Polityka prywatności sklepu internetowego luxperfumy.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma 


Polityka prywatności 1

Zabezpieczenie danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Pozyskiwanie danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez gromadzenie plików „cookies”

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Do celów komunikacji ze swoimi klientami, partnerami handlowymi, ewentualnie gośćmi naszej strony internetowej gromadzimy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji naszych obowiązków umownych lub na potrzeby naszej jak najlepszej wzajemnej komunikacji i w celu poprawy naszych usług lub kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi produktami i usługami.

Do wymienionych wyżej celów uzyskujemy z reguły Państwa adresowe (kontaktowe) dane osobowe, takie jak Państwa imię, nazwisko, adres zamieszkania (ewentualnie tylko kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu i tym podobne. Te dane osobowe uzyskujemy zawsze tylko wtedy, gdy jest to naszym ustawowym prawem, pozostałe dane osobowe, jak na przykład Państwa zainteresowania i preferencje lub informacje o odwiedzinach naszej strony internetowej, gromadzimy tylko za Państwa jednoznaczną zgodą. Tę zgodę mogą Państwo kiedykolwiek odwołać.

Jeśli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, będziemy Państwu wysyłać także informacje o naszych akcjach promocyjnych, dotyczących nowych produktów, specjalnych ofert, do celów badania rynku i tym podobne.

W ramach procedur dozwolonych w przepisach prawnych prowadzimy analizy danych, dotyczących odwiedzin naszej strony internetowej, aby poznać trendy zakupowe, preferencje klientów, liczbę odwiedzin naszej strony internetowej i tym podobne. Jednocześnie informacje te służą nam do zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Informacje o Państwa danych osobowych lub Państwa aktywności na naszej stronie internetowej przekazujemy innych osobom tylko w przypadku, gdy nakładają na nas taki obowiązek lub nam to umożliwiają przepisy prawne.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis luxperfumy.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Kontrola nad przetwarzanymi danymi osobowymi

Przetwarzanie swoich danych osobowych mogą Państwo ograniczyć w następujący sposób:

 1. kiedykolwiek zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie jakiegokolwiek formularza na stronie internetowej, należy zwrócić uwagę na pole, gdzie można kliknąć, że nie życzą Państwo sobie, aby przekazane przez Państwa informacje były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego,
 2. jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji marketingowych, mogą Państwo kiedykolwiek odwołać swoją zgodę, klikając na link, aby odrzucić wszystkie wysyłane do Państwa e-maile i nie uczestniczyć dalej w tej komunikacji e-mailowej, albo mogą nas Państwo poinformować o swojej rezygnacji e-mailem na adres: kontakt@luxperfumy.pl
 3. Państwa danych osobowych nie będziemy sprzedawać, dystrybuować ani przekazywać stronom trzecim, jeśli nie będziemy mieć na to Państwa jednoznacznej zgody albo jeśli nie będziemy do tego uprawnieni z ustawy. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku mogą Państwo zażądać szczegółów dotyczących informacji osobowych, które przechowujemy,
 4. na warunkach określonych w przepisach prawnych na Państwa wniosek udzielimy Państwu dodatkowych informacji dotyczących Państwa danych osobowych lub na warunkach określonych w przepisach prawnych na Państwa wniosek przeniesiemy Państwa dane osobowe do wskazanej przez Państwa osoby.

Jeśli przypuszczają Państwo, że jakiekolwiek dane osobowe, które administrujemy lub przetwarzamy, są nieprawidłowe, prosimy napisać do nas o tym na któryś z wyżej podanych adresów, gdzie mogą Państwo także otrzymać odpowiedzi na swoje pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rejestracji użytkownika

Na potrzebę rejestracji konta w Sklepie internetowym wyrażają Państwo zgodę aby firma 


Polityka prywatności 1

 przetwarzała Państwa dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej ”RODO”).

Dane jakie przetwarzamy na potrzeby rejestracji konta to:

 1. Imię, nazwisko, adres e-mail, można przetwarzać na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, ich przetwarzanie jest konieczne w celu utworzenia profilu klienta
 2. Adres, adres do doręczeń, numer telefonu, nazwa firmy, REGON, NIP będą przetwarzane w celu uzupełnienia danych do wystawiania faktur
 3. Podobizna będzie przetwarzana w celu modyfikacji profilu użytkownika zgodnie z życzeniem klienta
 4. Informacja o profilu w sieci społecznościowej Facebook i w Google będzie przetwarzana w przypadku powiązania profili użytkowników w celu uzupełnienia danych rejestracyjnych.

Na powyższe przekazanie udzielają Państwo swojej jednoznacznej zgody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład wysyłając e-mail lub list na adres kontaktowy Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora i ewentualnie inne Podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

 1. kiedykolwiek odwołać zgodę,
 2. zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,
 3. zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,
 4. zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,
 5. do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 6. złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki newsletterów

Na potrzebę wysyłki do Państwa newsletterów w Sklepie internetowym wyrażają Państwo zgodę aby firma 


Polityka prywatności 1

 przetwarzała Państwa dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej ”RODO”).

Dane jakie przetwarzany na potrzeby wysyłki newsletterów to:

 1. Adres email - przetwarzany w celu wprowadzenia do bazy danych na potrzeby wysyłania informacji handlowych. Przetwarzanie adresu e-mail jest konieczne do celów wysyłania informacji handlowych.
 2. Imię i nazwisko będą przetwarzane w celu dostosowania sposobu zwracania się i wyboru treści informacji handlowej. Udostępnienie tych danych nie jest obowiązkowe.

Na powyższe przekazanie udzielają Państwo swojej jednoznacznej zgody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład wysyłając e-mail lub list na adres kontaktowy Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora i ewentualnie inne Podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

 1. kiedykolwiek odwołać zgodę,
 2. zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,
 3. zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,
 4. zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,
 5. do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 6. złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby złożenia zamówienia i płatności online

Na potrzebę złożenia zamówienia i płatności online w Sklepie internetowym wyrażają Państwo zgodę aby firma 


Polityka prywatności 1

 przetwarzała Państwa dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej ”RODO”).

Dane jakie przetwarzany na potrzeby zamówienia i płatności online to:

 1. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres do doręczeń i do faktury, numer telefonu, nazwa firmy, REGON, NIP, numer konta bankowego i kod banku będą przetwarzane w celu identyfikacji stron umowy i realizacji świadczeń z tytułu umowy, a ponadto w celu ewidencji umowy oraz przyszłego ewentualnego dochodzenia i obrony praw i obowiązków stron umowy. Takie przetwarzanie umożliwia artykuł 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia.
 2. Adres e-mail w przypadku zakupu towaru może być przetwarzany w celu wprowadzenia do bazy danych na potrzeby wysyłania informacji handlowych. Takie postępowania umożliwia §7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb., o usługach społeczeństwa informacyjnego, na podstawie dokonanego zakupu towaru, chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody. Niniejsze informacje mogą dotyczyć tylko podobnego towaru i można kiedykolwiek w prosty sposób – wysyłając list, e-mail lub klikając na link w informacji handlowej – cofnąć zgodę na ich wysyłanie.

A w przypadku dokonania płatności online dodatkowo:

 1. Imię i nazwisko, adres e-mail, kod zamówienia i ID płatności muszą być przetwarzane w celu dokonania płatności w ramach zawartej umowy, realizacji obowiązku prawnego Administratora oraz obrony praw i chronionych prawem interesów Administratora. Takie postępowanie umożliwia post. artykułu 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia.

Na powyższe przekazanie udzielają Państwo swojej jednoznacznej zgody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład wysyłając e-mail lub list na adres kontaktowy Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora i ewentualnie inne Podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

 1. kiedykolwiek odwołać zgodę,
 2. zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,
 3. zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,
 4. zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,
 5. do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 6. złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

Polityka Cookies sklepu internetowego luxperfumy.pl

Plik cookie to mały plik tekstowy, który po odwiedzeniu naszej strony internetowej, pyta o możliwość zapisania w Państwa komputerze osobistym, smartfonie, tablecie lub innych urządzeniach, jakich używają Państwo do dostępu do Internetu.

Ten plik mogą Państwo kiedykolwiek usunąć, ewentualnie całkowicie zabronić używania cookies w swojej przeglądarce.

Pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania ruchu w internecie i obejmują identyfikację stron, jakie Państwo odwiedzali i jakie produkty oglądali, czas spędzony na przeglądaniu oraz do zapamiętywania Państwa preferencji. Pomaga nam to analizować dane o korzystaniu z Internetu, abyśmy mogli udoskonalić środowisko użytkownika naszej strony internetowej.

Ogólnie pliki cookie pomagają nam zaoferować Państwu lepszą stronę internetową, co umożliwia nam także analizowanie, które strony uważają Państwo za użyteczne.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.
Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Plik cookie nie zawiera jednak w żadnym wypadku Państwa danych osobowych.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.